Olcsószállások.net

Szerződés feltételei

Szállás hozzáadása

BDS Travel Kft.
1046 Budapest
Nádasdy K. 37.


Adószám: 14312036-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-898274

Email: foglalas@olcsoszallasok.net
Support: email: team@hotelslines.com

Ügyfélszolgálat: +36 20 269 7077
H-P:10-22
Sz-V:10-16


1, A szerződés, mely létrejött egyrészről A BDS Travel Kft. (székhelye: 1046 Budapest, Nádasdy K. 37. adószáma: 14312036-2-41; továbbiakban: BDS Travel) és a Szálláshelyet üzemeltető cég vagy személy (az online regisztrációban szereplő adatokkal; továbbiakban: Szálláshely) között határozatlan ideig szól. A BDS Travel az általa készített és fenntartott idegenforgalmi és turisztikai weblapok illetve a BDS Travel System kizárólagos tulajdonosa.

2, A BDS Travel online hozzáférést (felhasználónév és jelszó) biztosít a Szálláshelyek részére, mellyel keresztül megadhatja és napra készen tarthatja leírását, fényképeit, árait. Az itt feltöltött tartalmakért a BDS Travel nem vállalja a felelőséget, kizárólag a Szálláshely tulajdonosát terheli felelőség. A BDS Travel fenntartja magának a jogot, hogy bármikor  módosítsa vagy törölje a Szálláshely képeit/leírását, ha azok sértik a közerkölcsöt vagy jogszabályba ütköznek.

3, A Szálláshely által az ügyfélkapuban feltöltött szoba árnak meg kell felelnie az adott időszakban a legalacsonyabb árnak az adott szobára vonatkozólag, függetlenül attól, hogy a Szálláshely milyen más csatornákon értékesíti a szobát (saját weblap/más foglaló rendszerek/közvetlenül a Vendégnél/stb...). Amennyiben más foglalási rendszerben a BDS Travelnek megadott szobaárnál a BDS Travel alacsonyabbat vél felfedezni, a BDS Travel fenntartja magának a jogot, hogy törölje a Szálláshelyet a rendszeréből (ezzel egyidejűleg azonnali hatállyal bontja a szerződést).

4, A BDS Travel fenntartja a jogot, hogy a Szálláshely által megadott árakból "csomag ajánlatot/akciót" készítsen illetve, hogy a hosszabb tartózkodás esetén (min. 5/vagy 5-nél több éjszaka) kedvezményt biztosítson a Vendég részére. Ez a kedvezmény a Szálláshely beleegyezése nélkül maximálisan 10% lehet. A Szálláshely által kiadott "Csomag ajánlatokat" szintén értékesítheti a BDS Travel a szállásfoglaló rendszereiben. A "Csomag ajánlatok" foglalása után a BDS Travel a 10% jutalékot felszámítja. A BDS Travel saját promóciói céljából elálhat a jutalék igényétől vagy annak egy részétől, így további akcióhoz juttatva a Vendéget. A jutelék összege vagy annak egy része nem kerül felszámításra és a szoba árból érkezéskor a Vendég részére levonásra kerül.

5, A BDS Travel a BDS Travel és a Szálláshely között létrejött megállapodás a közvetített és realizált foglalások után 10% (tíz százalék) jutalékot számol fel. A jutalékigény a Vendég részéről nem, de a Szálláshely által lemondott foglalásokra is érvényes. A jutalék elszámolása havi alapú elszámolásában, a tárgyhót követő hónap 5.-ig történik. A számla kiállítása a Szálláshelyet üzemeltető cég/magán személy nevére történik, melyet a kiállítástól számított 10 napon belül kell egyenlíteni banki átutalással vagy készpénz befizetéssel. A számla végösszege minden esetben magyar forintban (HUF) van számítva, mely ha nem forint alapú a foglalás a számlázás napján lévő -a Magyar Nemzeti Bank által kiadott hivatalos közép árfolyamon- számítja át. Amennyiben a Szálláshely a számla fizetési határidőn túl egyenlíti ki a jutalékot, a Szálláshely vállalja, hogy a meg nem térített jutalékot a BDS Travel harmadik félnek (behajtó cégnek/csoportnak) kiadhatja és annak költsége a Szálláshelyet terheli.

6, A BDS Travel telefonon, faxon vagy e-mailen a foglalást lekérdezi/módosítja/lemondja, melyre azonnali (fax/e-mail esetében 4 órán belül) választ/konfirmálást köteles adni. Amennyiben a konfirmálás nem érkezik meg faxon/e-mailben, a BDS Travel a foglalást/módosítást/lemondást automatikusan érvényesnek tekinti.

7, Amennyiben a Szálláshely nem bocsátja a BDS Travel rendelkezésére (ügyfélkapun vagy e-mailen keresztül) saját adatait, úgy a BDS Travel a Szálláshely saját maga által üzemeltetett/ a regisztrációnál megadott webcímen elérhető oldalról gyűjthet információkat és árakat.

8, A BDS Travel a Szálláshely külön engedélye nélkül bármilyen hirdetési csatornán (partner oldalak/saját weblapok/pay per click rendszerek/ BDS Travel katalógusa és szóróanyaga) hirdetheti a Szálláshely szobáit vagy csomagjait (Lásd. 4.pont).

9, A Szálláshely a Szerződést automatikusan elfogadja a regisztrációval illetve a regisztrációtól számított 7 napon belül azonnali hatállyal- de a Szálláshely foglalhatóvá tétele előtt - felbonthatja.

10, A BDS Travel a Szerződés feltételeit módosíthatja, a Szálláshelyeket erről e-mailben köteles tájékoztatni, amennyiben a Szálláshely másként nem rendelkezik 14 napon belül érvényesnek tekinti.

11, A szerződés a felek által rendes felmondással 30 napos felmondási idővel mondhatják fel. A felmondási idő alatt a felek már új ügyletet nem köthetnek, viszont a felmondás előtt élő ügyleteket kötelesek elszámolni egymással. A szerződés bármely fél által azonnali hatállyal felmondható súlyos szerződés szegés esetén. Ilyen súlyos szerződés szegésnek minősül - de nem kizárólagosan - a BDS Travel a Szálláshely meg nem jelenítése vagy a Szálláshely részéről a jutalék meg nem fizetése.

12, A felek a jelen szerződésből eredő vitákat minden esetben megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek a Fővárosi Bíróság illetékességének vetik alá magukat. Egyéb kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.


BUDAPEST, 2009. Április 1.

Szoba foglalás

Utazzon velünk